Meripelastusseura uutiset

Uutisia AV-luokan meripelastusveneiden hankinnasta

16.6.2015

Uusien AV-luokan meripelastusveneiden hankinta käynnistyi 15.4.2015 tehdyllä hankintailmoituksella. Hankinta suoritetaan noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja uutena toimintamallina käyttäen ns. kilpailullista neuvottelumenettelyä.

Neuvottelumenettely mahdollistaa entistä laajemmat mahdollisuudet hyödyntää tarjoajien osaamista veneiden määrittelyssä ja myös heidän näkemystään kilpailun ehtojen asettamisessa. Näin tarjouspyyntöaineiston ja sitä myötä sopimusaineiston laadinta ei ole vain tilaajan oman osaamisen varassa. Menettely mahdollistaa myös paremman vuorovaikutuksen tarjoajien kanssa, jolloin varmistetaan, että tarjoaja on todella ymmärtänyt, mitä tuleman pitää. Väärinkäsitykset vähenevät.

Neuvottelumenettelyn varjopuolena on perinteistä avointa menettelyä huomattavasti pidempi kilpailutusaika ja monimutkaisemmat kuviot. Tämä vaatii ja sitoo myös tilaajan resursseja. Usko kuitenkin parempaan lopputulokseen onnistuneen kilpailutuksen ja toivottavasti myös lopputuotteen osalta voittaa varjopuolet.

Osallistumisilmoitusten jättöaika päättyi 18.5.2015, jonka perusteella tarjoajat ovat nyt valittu. Seuraava vaihe on alustava tarjouspyyntö ja tarjousten laadinnan jälkeen jatketaan neuvotteluvaiheella. Neuvotteluvaiheen päätyttyä pidetään neuvottelukumppaneiden kanssa lopullinen tarjouskilpailu, jonka tuloksena toimittaja ratkeaa. Sopimus aikataulun mukaisesti syntyy tammikuussa 2016, mahdollisesti jo aiemmin.

Kesken hankintamenettelyn ei väliaikatietoja valituista tarjoajista ja muista päätöksistä kilpailullisista syistä julkaista.

Nyt voimassa olevan hankintasuunnitelman mukaan Suomen Meripelastusseuralla on tavoitteena hankkia viiden vuoden hankintasopimusjakson aikana kaikkiaan 9 AV-luokan venettä. Lukumäärä voi sopimuskauden aikana vielä elää, koska hankintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja nyt suoritettavan tarjouskilpailun myötä myös Ahvenanmaan Meripelastusseuralla on mahdollisuus liittyä veneiden tilaajaksi.

Liitteenä hankinta-aikataulu MPA-2015 AV-luokan veneiden hankinnassa. Aikataulussa pyritään tiukasti pysymään, mutta muutokset ovat mahdollisia.

Lisätietoja hankinnasta ja hankintamenettelystä tarvittaessa saa tekniseltä päälliköltä; Lasse Kämäräinen, puh. 0405031110, lasse.kamarainen@meripelastus.fi.

Tekninen toteutus: W3 Group